Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: GISSHULTASJÖN, 633331 144292 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 18,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import