Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: LINNEBJÖRKESJÖN, 631522 146051 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 65,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: