Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: FENEN, 630679 140539 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 0,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: höst
Kostnad totalt:
Kommentar: