Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: GUMMESTASJÖN, 628084 135344 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: