Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HÖKASJÖN, 632741 148388 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: höst
Kostnad totalt:
Kommentar: