Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: RYSSBYSJÖN, 630069 140009 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 40,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: