Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos Br Ygden Eskilaån, 5022 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 151,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Doserare Årstid: alla
Kostnad totalt:
Kommentar: