Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: LILLASJÖ, 630765 137621 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 16,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: