Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: YTTRE ARASJÖN, 626252 144150 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 8,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: