Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Fisklösen, 660189 143740 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1411
Kommentar: