Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: BJ.02, 13VÅTM105000Björnb02 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: