Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.75, 13VÅTM103000Fage75 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: