Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Porsagöl, 635343 132094 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: