Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Djupasjön, 630864 133991 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: