Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HD.60, 13VÅTM103000Högv60 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: