Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: BB.48, 13VÅTM101000Boarp48 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: