Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: LN.36, 13VÅTM98000Lill/Grön36 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: