Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: IE.19, 13VÅTM102000Slien19 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: