Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: KP.05, 13VÅTM97000Klippe05 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: