Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 84, 9_84 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 3,90 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 11700
Kommentar: