Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 88, 9_88 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 4,70 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 14100
Kommentar: