Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Posttjärnen, 36_15 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 1,50 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4500
Kommentar: