Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 25, 29_25 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 9000
Kommentar: