Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 98, 9_98 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 4,70 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 14100
Kommentar: