Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 60, 16_60 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 5,40 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 16200
Kommentar: