Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 34, 9_34 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 7,10 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 21300
Kommentar: