Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 7, 24_7 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 7,40 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 22200
Kommentar: