Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 122, 20_122 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 7,90 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 23700
Kommentar: