Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 169, 25_169 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 8,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 24000
Kommentar: