Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Långtjärnen, 1_56 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 8,10 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 24300
Kommentar: