Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark e, 19_E Budgetår: 2020
Mängd (ton): 8,70 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import