Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 135, 20_135 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 9,10 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 27300
Kommentar: