Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 132, 20_132 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 9,50 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 28500
Kommentar: