Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 139, 35_139 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 14,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import