Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 79, 29_79_2 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 18,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 54000
Kommentar: