Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Lill-Fulvurn, 40_54 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 20,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 60000
Kommentar: