Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Sömlingan, 27_dos2 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 50,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Doserare Årstid:
Kostnad totalt: 60000
Kommentar: