Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark I, 34_1040 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 25,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 75000
Kommentar: