Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 53, 34_53002 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 30,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 90000
Kommentar: