Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 42, 35_42 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 55,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 165000
Kommentar: