Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 4, 16_54 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 85,20 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 255600
Kommentar: