Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark B, 34_1052 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 100,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 300000
Kommentar: