Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Slykölen, 21_45 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 121,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 363000
Kommentar: