Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: BÄSTEN, 6706750-1464250-Sjö Budgetår: 2024
Mängd (ton): 8,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 7200
Kommentar: