Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: EJEN, 6730430-1441610-Sjö Budgetår: 2022
Mängd (ton): 60,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 54000
Kommentar: