Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Gäddegölen, 101091 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3783
Kommentar: