Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: VATTNETJÄRNET, 1065 Budgetår: 2024
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid: höst
Kostnad totalt: 1
Kommentar: