Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN020, 1904 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1
Kommentar: