Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO024, 1696 Budgetår: 2025
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid: höst
Kostnad totalt: 1
Kommentar: