Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHOR013, 442 Budgetår: 2023
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1
Kommentar: